Priser

Priser & Betalningsvillkor

 

 

Betalningsvillkor:

Gäller vid alla utbildningar/kompetensprov samt massagebehandlingar som Säkerhet & Hälsa JAST AB erbjuder.

 

Vid fakturering gäller 15 dagar från fakturans utskriftdatum, se sidan Kursanmälan "Jag accepterar betalningsvillkoren".

 

Vid första påminnelsen tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr, vid andra påminnelsen tillkommer en påminnelseavgift på 100 kr, vid tredje påminnelsen tillkommer en påminelseavgift på 300 kr.

 

Det går även att swisha i samband med Utbildningen/Kompetensprovet/Massagebehandlingen.

 

Det går även bra med kontantbetalning. (Gäller privatkunder)

 

Moms 25% tillkommer samtliga priser på yrkesförarutbildningarna, kompetensproven och föreläsningarna, i övrigt ingår moms 25% på priserna.

 

Vid utbildning utanför Luleå tillkommer en avgift på 1500 kr per övernattning.

 

Om utbildningen/kompetensprovet bedrivs under helgen, lördagar, söndagar eller röda dagar mitt i veckan tillkommer 300 kr på utbildningspriset per kursdeltagare.

 

Resekostnad är 270 kr per påbörjad tim, vid utbildningar/kompetensprov som bedrivs på annan ort än Luleå.

 

Utbildningspriserna för Förarutbildningar nedan gäller för grupp om minst fem kursdeltagare.

Färre än fyra kursdeltagare, ta kontakt med mig.

 

BG: 5678-3111

Swish: 123 083 95 55

Kontant: Vid kursstart


Priser på kurser hittar du nedan

Förarutbildningar

25 % moms tillkommer på samtliga priser

 

Priserna gäller vid gruppstorlek av minst

fyra kursdeltagare.


Grupp, företag begär offert.

 

- ADR Grund, Nytt              3 dagar. 4,800 kr

- ADR Grund, Rep              2 dagar. 3,200 kr

- ADR Tank, Nytt                2 dagar. 3,200 kr

- ADR Tank, Rep                   1 dag. 1,600 kr

- ADR Expl, Nytt/Rep            1 dag. 1,600 kr

- ADR Radioakt Nytt/Rep.    1 dag. 1,600 kr


VIKTIGT!

Provavgiften till Trafikverket ingår ej i utildningskostnaden.

ADR-S 2019 Regelverk inkl flikar.  1,300 kr

Frågelicenser.                                      300 kr


- ADR Kap 1.3, 1-3 dagar.         1,600 kr/dag

- Säkerhetsrådgivning ADR-S. 12,000 kr/år

 Besök hos kund 500 kr/tim

 Restid 270 kr/påbörjad tim

  

- Digitala färdskrivaren Begär offert


- Arbete på väg 1 & 2. 1 dag:           1,600 kr

- Arbete på väg nivå 1 & 2

  Rep 1/2 dag:                                       800 kr


- YKB fortbildning, gods 5 delkurser,

  1,500 kr/delkurs                               


- YKB grund, gods 140 tim

  Kommer till hösten, Begär prisoffert


- Trafiksäkerhetsutbildning/dag

                                                 12,500 kr/dag


- Trafiklärare,  B, C, CE, D, DE

  Ta kontakt med mig, begär offert


- Fallskydd  1 dag                             2,600 kr


- Säkra lyft    4 tim                             1600 kr

 

 

Kompetensprov

&

Föreläsningar

25 % moms tillkommer på samtliga priser


Grupp, företag begär offert.


Truckar, hjullastare, kranar står företagen själva med. Maskinerna skall vara besiktade, trafiksäkra och fungera fullt ut.  

 

- Truck.                                             3,500 kr 

  En kursdag

  (minst 2 deltagare)


- Hjullastare, Truck (C2)                  3,500 kr

  En kursdag

  (minst 2 deltagare)


- Truck & Hjullsatare (C2).              4,500 kr

  En kursdag

  (minst 2 deltagare)


- Hjullastare godshantering.           8,900 kr

  Två obligatoriska kursdagar.

  Gafflar, skopa, kranarm.

  Dag tre är valbar, påbyggnad ADR kap 1.3    och Arbete på vä nivå 1 & 2            1,600 kr

 (minst 3 deltagare)


- Hjullastare anläggning.                 8,900 kr

  Tre obligatoriska kursdagar.

  Teori, praktik, ADR kap 1.3, Arbete på väg

  Gafflar, skopa,kranarm.

 (minst 3 delagare)


- Fordonsmonterad kran                 8,900 kr

  Två obligatoriska kursdagar

   Dag 1: Teori. Dag 2: Praktik

  (minst 3 deltagare)


- Fartygsmonterad kran                  8,900 kr

  En kursdag

  (minst 2 deltagare)

 

- Föreläsning Trafik                         6,000 kr

 

- Föreläsning

  Karriärväxlingar och

  utlandstjänstgöring.                      6,000 kr

 

 

Massagebehandlingar

&

HLR/AED/Brand

 

 

25 % moms ingår i samtliga   behandlingspriser.

 

- Samtliga behandlingar 700 kr

Om kunden inte kan komma till min      mottagning så tar jag behandlingsbänken och kommer till kund mot ett tillägg på 150 kr.

Detta gäller inom Luleå centralort.


Grupp, företag begär offert.


- HLR inklusive Hjärtstartare

  2 tim 450 kr/pers (grupp om 8 - 10 deltagare)

  2 tim 550 kr/pers (färre än 8 deltagare)


- Brandutbildning med handbrandsläckare

  Släcka brandfarlig vätska, och brand i kläder.

  samt gasolförevisning.

  2 tim 450 kr/ pers (grupp om 8 - 10deltagare)

  2 tim 550 kr/pers (färre än 8 deltagare)


  Moms 25% tillkommer på samtliga

  HLR/AED och Brandutbildningar


 

 

Säkerhet & Hälsa JAST AB
© Copyright. All Rights Reserved.