Priser

Priser & Betalningsvillkor

 

 

Betalningsvillkor:


Gäller vid alla utbildningar/kompetensprov samt massagebehandlingar som Säkerhet & Hälsa JAST AB erbjuder.

 

Vid fakturering gäller 15 dagar från fakturans utskriftdatum, se sidan Kursanmälan "Jag accepterar betalningsvillkoren".

 

Det går att swisha i samband med Utbildningen/Kompetensprovet/Massagebehandlingen.

 

Även kontantbetalning. 

 

Moms 25% tillkommer samtliga priser på yrkesförarutbildningarna, kompetensproven och föreläsningarna, i övrigt ingår moms 25% på priserna.

 

Om utbildningen/kompetensprovet bedrivs under helgen, lördagar, söndagar eller röda dagar mitt i veckan tillkommer 25% på priset. 

 

Resekostnad är 300 kr per påbörjad tim, vid utbildningar/kompetensprov som bedrivs på annan ort än Luleå.


Om övernattning blir nödvändig, bokar och bekostar kunden denna hotellkostnad.


BG: 5367-6011

Swish: 123 137 26 64

Kontant: Vid kursstartPriser på kurser hittar du nedan

Säkerhetsutbildningar


25 % moms tillkommer på samtliga priser

 


ADR Grund, Nytt                     3 dagar. 4,800 kr

ADR Grund, Rep                     2 dagar. 3,800 kr

ADR Tank, Nytt                        2 dagar. 3,800 kr

ADR Tank, Rep                           1 dag. 1,900 kr

ADR Expl, Nytt/Rep                   1 dag. 1,900 kr

ADR Radioakt Nytt/Rep.            1 dag. 1,900 kr

 


VIKTIGT!

Provavgiften 450 kr/prov, betalas till Trafikverket. Ingår ej i  utbildningskostnaden

.

ADR-S 2019 Regelverk inkl flikar.       1,300 kr

Frågelicenser.                                            300 kr


ADR Kap 1.3, En dag                     1,900 kr/dag     

(Minst 4 kursdeltagare)


Säkerhetsrådgivning ADR-S.       12,000 kr/år 

Besök hos kund 500 kr/tim

Restid 300 kr/tim


HLR/Hjärtstartare

Kurstid: 2 timmar

Pris/grupp: 4,000 kr (max 10 deltagare)


Brandutbildning med handbrandsläckare

Släcka brandfarlig vätska, släcka brand i kläder samt en gasolförevisning.

Pris/grupp: 5,000 kr (max 10 deltagare)

  

  

Digitala färdskrivaren, kör/vilotider 

Handhavandet av den digitala färdskrivaren

Kurslängd: 4 timmar

Pris: 3,200 kr/grupp (max 4 kursdeltagare)


Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 1,900 kr


YKB fortbildning, gods 5 delkurser,

Kurslängd: 35 timmar, delkurs 1-5,

7 timmar/dag

Pris: 1,500 kr/delkurs   


Trafiksäkerhetsutbildning          12,500 kr/dag


Trafiklärare: C, CE, D,                   5,000 kr/dag

  

Fallskydd, grund 1 dag   2,200 kr/deltagare

Inklusive räddning

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 2,200 kr


Säkra lyft, teori

Lastkopplare, signalmän.

Personal som ska jobba som lastkopplare eller signalman

Kurslängd: 4 timmar

Pris: 1,000 kr  


Säkra lyft, teori/praktik.

Lastkopplare, signalmän.

Personal som ska jobba som kranförare/lastkopplare/signalman

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 1,900 kr


Traversutbildning, teori/praktik. 

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 2,300 kr


Lift, teori/praktik.

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 2,300 kr/deltagare


Mobila arbetsplattfornar

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 2,300 kr/deltagare

 

Kompetensprov

&

Utbildningar


25 % moms tillkommer på samtliga priserTruckar, hjullastare, kranar med tillhörande redskap står företagen själva med. Maskinerna och redskapen skall vara besiktade, försäkrade, trafiksäkra och fungera fullt ut.  


Teoretiska och praktiska prov ska vara godkända innan utbildningsbevis utfärdas.


Vid truckutbildningar för A respektive B truckar görs hela teorin plus slutprov interaktivt via e-truck. När hela teorin och slutprov är godkänt kommer den praktiska körträningen att bokas och genomföras hos kunden.


Utbildningarna utgår utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper. 

 

A Truckar.

Låglyftande truckar, höglyftande ledstaplare  

Kurslängd: 8-16 tim

Pris: 2,300 kr/deltagare


B Truckar

Motviktstruckar, skjutstativ, sittande/stående åkstaplare, höglyftande plocktruck, smalgångstruck, fyrvägstruck.

Kurslängd: 8-16 timmmar

Pris: 4,300 kr/deltagare.


C Truckar

Hjullastare industriell hantering, containertruck, timmertruck, sidlastare, grensletruck, teleskoplastare.

Kurslängd: 16-24 timmar

Pris: 5.500 kr/ deltagare.


D Truckar

Drag/flaktruck, terminaldragtruck

Kurslängd: 8 timmar

Pris: 4,500 kr/ deltagare


Hjullastare godshantering (HLG) 

Skopa, pallgafflar, kranarm, sopvals snöslunga, hydrauliska redskap

Kurslängd: 8-16 timmar

Pris: 8,900 kr/deltagare


Fordonsmonterad kran   

Samtliga fordonsmonterade kranar

Kurslängd: 8-16 timmar                   

Pris: 8,900 kr/deltagare


Fartygsmonterade kranar   

Samtliga fartygsmonterade kranar

Kurslängd: 8-16 timmar                   

Pris: 8,900 kr/deltagare


Komplettering till Hjullastare och Fordonsmonterad kran.

Dag 3 och/eller 4 är påbyggnadsdagar med, ADR kap 1.3 och/eller

Arbete på väg nivå 1.1, 1.2, 1.3                        Pris: 1,900 kr/deltagare och dag

 


 


 

 

Massagebehandlingar

&

Föreläsning för skolelever årsk.6-9


 

 

25 % moms ingår i samtliga   behandlingspriser.

 

Samtliga massagebehandlingar

Pris: 700 kr

Om kunden inte kan komma till min      mottagning så tar jag behandlingsbänken och kommer till kund mot ett tillägg på 150 kr.

Detta gäller inom Luleå centralort.


Föreläsning för skolelever i årskurs 6 - 9.

"Det blir aldrig som man tänkt sig"

En föreläsning om skola, fritid och arbete.  

Karriärväxlingar och utlandstjänstgöring.        Pris: 6,000 kr

 

 


 

 

© Copyright. All Rights Reserved.