Utbildningar, kursnamn

Övriga utbildningar/föreläsningar

 

Lastsäkring/förare


Lastsäkring/terminalarbetare


Kursnamn - Fallskydd.

Grund inkl räddning


Kursnamn - Digitala färdskrivaren.

Handhavande


Kursnamn - Trafiksäkerhetsutbildning.


Kursnamn - Föreläsning,

Skola årsk 6 - 9

 

 

 

 

 

 

Utbildningar, kursnamn


Kursnamn.

Utbildningar för både företag och privatpersoner.

ADR-S utbildningar


Nya certifikat


Kursnamn - ADR Grundkurs (styckegods)

Kursnamn - ADR Tank.

Kursnamn - ADR Explosivt.

Kursnamn - ADR Radioaktivt.

Kursnamn - ADR Kap 1.3 Allmän info,

förrådsarbetare, truckförare, lastare, lossare.


Repetitionsutbildningar

Kursnamn - ADR Grundkurs (styckegods)

Kursnamn - ADR Grund/Tank.

Kursnamn - ADR Grund/Expl.

Kursnamn - ADR Grund/Radioakt.


Kursnamn -  ADR GrundTank/Ex.

Kursnamn -  ADR Grund/Ex/Ra.

Kursnamn -  ADR Grund/Tank/Ra.

Kursnamn -  ADR Grund/Tank/Ex/Ra.


VIKTIGT!

Fr o m 2019/03/01 har samtliga ADR-S prover övertagits av Trafikverket.

Provkostnaden 450 kr ingår ej i kurskostnaden. 
Kompetensprov/Utbildning

och validering


Kursnamn - Truck.


A, B, C och D truckar.

Teori, (e-truck) därefter praktisk körning

Kurslängden är beroende på erfarenheter och förkunskaper.


Truckvalidering: exempelvis ny trucktyp  


Kursnamn - Kompetensprov, Hjullastare godshantering.


Dag 1: Teori/praktik 

Dag 2: Påbyggnad med ADR kap 1.3 


* Vid validering, utbildning och kompetensprov står företagen och privatpersoner själva med, truckar, hjullastare, fordonsmonterade och fartygsmonterade kranar, samt att dessa är besiktade enligt gällande regelverk.

Travers, kranutbildningar

och validering


Kursnamn - Travers/kranar.


Kursnamn - Fordonsmonterad kran.


Kursnamn - Fartygsmonterad kran.


Kursnamn - Säkra lyft, teori.


Kursnamn - Säkra lyft, teori/praktik.


Kursnamn - Uppdatering Travers m fl


* Vid validering, utbildning och kompetensprov står företagen och privatpersoner själva med, truckar, hjullastare, fordonsmonterade och fartygsmonterade kranar, samt att dessa är besiktade enligt gällande regelverk.Första hjälpen/Brand


Kursnamn - Hjärtlungräddning.

HLR med hjärtstartare.


Kursnamn - Brandövning.

- Släcka vätskebrand

- Släcka brand i kläder

- Gasolförevisning

YKB fortbildning

Godstransporter, Personbefordran

 

Kursnamn - YKB Delkurs 1.

Sparsam körning


Kursnamn - YKB Delkurs 2.

Godstransporter


Kursnamn-YKB Delkurs 2

Personbefordran


Kursnamn - YKB Delkurs 3.

Lagar & regler


Kursnamn - YKB Delkurs 4.

Ergonomi, kost och hälsa


Kursnamn - YKB Delkurs 5.

Trafiksäkerhet & Kundfokus


Kursnamn - YKB Delkurs 1 - 5

Samtliga delkurser